STPACKAGING, UN MODEL DE PRODUCŢIE ADAPTAT
FIECĂRUI PROIECTIMPRIMAREA ŞI TRANSFORMAREA

Filmul flexibil trece prin mai multe etape succesive de transformare şi finisare, înainte de a ajunge la forma finala. Putem imprima ansamblul ambalajelor flexibile pe orice fel de suport.

  • > Mobilizarea resurselor şi a mijloacelor de producţie,
  • > Imprimare: heliogravură, flexografie şi offset,
  • > Laminarea (operaţie care vizează asamblarea mai multor straturi de film cu proprietăţi specifice şi complementare)
  • > Taierea (acţiune care vizează taierea filmului imprimat şi laminat sub formă de bobine sau formate)
  • > Fasonare (operaţie care vizează transformarea filmului în saci sau pungi)
  • > Produsele finite (Bobine, formate, manşoane, etichete, pungi, saci)
Printing and transformation
Impression et transformation Présentation Prépresse Conseil Impression et transformation Logistique